Tänk att något så banalt kunde bli så fundamentalt. Fostra din omgivning så slipper du gräla på hunden. Tänk om jag vågat göra så från första början! Men nu har jag blivit ett helt år klokare och se, det ger redan resultat.

Jag är en bättre matte! Wow!

Prins Denso märker skillnaden. Jag märker skillnaden på Denso. Han är ett mycket exakt och tydligt mätinstrument. Det normala tillståndet är – kaos. När man gör rätt utkristalliseras – harmoni. Han är en väldigt behaglig hund när harmoni råder.